Att använda läkemedel

Ett stort problem som orsakar mycket onödigt lidande är att många inte tar sina läkemedel enligt läkarens ordination.

Studier visar att hälften av dem som långtidsmedicinerar inte fullföljer sin behandling på ett korrekt sätt. Detta leder ofta till att medicineringen inte har avsedd effekt och att man som patient inte blir frisk eller får den lindring som är möjlig.

För att veta om ett läkemedel verkligen har effekt på dig som patient måste du fullfölja behandlingen som den har förskrivits till dig, d.v.s. följa de instruktioner som du har fått av din läkare. Först därefter kan man utvärdera om den har fungerat eller inte. Vissa behandlingar är enklare än andra, vissa sträcker sig över längre tid och är då svårare att fullfölja.

Det finns många orsaker till varför man inte fullföljer sin behandling.  Många upplever att medicineringen inte har effekt eller att biverkningarna är för svåra. Vissa tycker också att de känner sig bättre och slutar därför att ta medicinen. Tar man inte läkemedlet på rätt sätt kan sjukdomen komma tillbaka och till och med förvärras.  Kom ihåg att det kan ta lång tid innan ett läkemedel verkar och att biverkningar ofta försvinner efter en tid.

Har man problem eller funderingar kring sin medicinering ska man kontakta sin läkare innan man gör något på egen hand till exempel avbryter din behandling eller ökar eller minskar din dosstyrka.