Att avsluta en behandling

Vissa läkemedel kräver att man successivt minskar doseringen innan man avslutar behandlingen. Andra läkemedel, exempelvis behandling med antibiotika, kan avslutas tvärt utan biverkningar. Kronisk behandling innebär att läkemedelsbehandlingen pågår under lång tid, ofta genom hela livet.

Lika viktigt som att fullfölja sin behandling är det att avsluta den på ett riktigt sätt. Du ska aldrig ta läkemedel längre än nödvändigt. Vissa typer av behandlingar kan ge upphov till besvär då man avslutar dem eftersom kroppen vant sig vid ett visst läkemedel. Exempel är behandling mot depression och ångestsjukdomar, då man ofta minskar sin medicinering successivt istället för att avsluta abrupt. Bara att känna till och ha kunskap om att dessa besvär kan uppstå gör det mycket enklare för patienten att handskas med och förstå problemet.

Användandet av läkemedel kan delas in i akut och kronisk behandling. Den akuta behandlingen är ofta tidsbegränsad medan den kroniska behandlingen kan vara livet ut. Sedan finns det en del sjukdomar som man kan bli fri från men som också kan utvecklas och bli kroniska. En akut behandling avslutar du efter en tid och en kronisk behandlig måste kontinuerligt följas upp, utvärderas och kanske modifieras.

I de flesta fall avslutas dock behandlingen tvärt och ger mycket sällan upphov till problem när den avslutas. Exempel är behandling med antibiotika. Den kroniska behandlingen pågår ofta tillsvidare och ska omprövas med jämna mellanrum.

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan