Att ta flera läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, alkohol eller viss mat tillsammans kan det ge oönskade biverkningar. Sådana biverkningar kallas interaktioner.

När du tar flera läkemedel samtidigt kan det hända att de påverkar varandra och att effekten av det ena läkemedlet minskar eller ökar. Detta gäller även för naturläkemedel, receptfria läkemedel och i kombination med alkohol och vissa typer av mat. Information om interaktionerna står i läkemedlets bipacksedel.

Det är viktigt att din läkare känner till vilka läkemedel och naturläkemedel du tar, ta gärna med dig dina läkemedel och visa dem för din läkare. Blir biverkningarna för påtagliga och jobbiga är det viktigt att du tar upp detta med din läkare.

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan