Biverkningar av läkemedel

Biverkningar är oönskade effekter av ett läkemedel, men de är också ett bevis på att läkemedlet fungerar.

Ett lugnande läkemedel kan till exempel göra att man känner sig lite trött och dåsig. Det förekommer också svårare biverkningar när det gäller medicinering av allvarligare sjukdomar som till exempel cancer.

Människor drabbas olika av biverkningar. En del får biverkningar och andra inte. Detta beror bland annat på individens ålder, fysik och sjukdomsbild, men också på att vi är olika känsliga.

För att ett läkemedel ska åstadkomma så få biverkningar som möjligt måste valet av läkemedel och doseringen anpassas efter personens förutsättningar. De flesta lindriga biverkningar försvinner efter att du tagit läkemedlet under en tid. Skulle de inte försvinna bör du kontakta din läkare för att diskutera problemet.