Röda blodplättar i en åder.  Illustration till text om blodproppar.

Vad är blodpropp?

Blodproppar (tromboser) består av levrat (koagulerat) blod som innehåller en organiserad massa av blodplättar, fibrintrådar och röda blodkroppar, som kan täppa till blodtillförseln till viktiga organ. Blodproppar kan bildas i kroppens blodcirkulation. De kan uppstå både i vener och artärer (blodkärl).

Hur kan blodpropp uppstå?

Tromboser (blodproppar) kan uppstå i blodkärlen efter skada på kärlväggen eller genom ett yttre våld. Blodets egenskaper kan även ha förändrats och därmed levra sig lättare. Det kan även finnas ärftliga orsaker till att kroppen inte kan kontrollera blodets levringsförmåga vilket ökar risken för en blodpropp. Det finns flera välkända riskfaktorer för blodpropp.

Nedsatt blodcirkulation:

Exempel på faktorer som påverkar blodflödet är kärlförändringar ("åderförkalkning"), tidigare genomgången blodpropp, åderbråck, sängläge eller långa flygresor.

Ökad blodkoagulation (blodets förmåga att levra sig):

Exempel på tillstånd, som ogynnsamt påverkar balansen av koagulationsaktiverande respektive hämmande blodfaktorer är graviditet, cancer och ärftliga anlag. Risken för blodpropp ökar med stigande ålder.

Kärlskada:

Skador på blodkärl kan bl a uppstå vid operativa ingrepp (vilket frisätter ämnen från kärlväggen som ökar blodets koagulationsbenägenhet) eller vid yttre våld (trauma).

Symptom på blodpropp:

Läs mer om vanliga symptom på blodproppar.