Ficortril ® - lindrar klåda vid eksem och solsveda

Ficortril är ett receptfritt läkemedel, en milt verkande hydrokortisonsalva som har antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Ficortril används för behandling av lindrigt eksem förorsakat av t.ex tvål, rengöringsmedel, kosmetika eller stark solsveda. Undvik att få salvan i ögonen. Används högst en vecka utan läkares ordination. Barn under 2 år bör endast behandlas efter läkarordination.  Läs bipacksedeln noga före användning.

Köp Ficortril härVad är Ficortril?Hur använder jag Ficortril?Viktig informationKöp Ficortril så har du med dig på semestern