Rapportera biverkningar

Fyll i nedanstående formulär för att rapportera biverkningar avseende produkter från Pfizer. Fält som är markerade med * är obligatoriska för att vi ska kunna behandla din rapport.

Rapportera biverkning

1. OM PERSONEN SOM FYLLER I BIVERKNINGSRAPPORTEN

Vänligen ange en korrekt E-postadress
Det här fältet är obligatoriskt.

2. OM PERSONEN SOM UPPLEVDE BIVERKNINGEN

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Vänligen ange en korrekt Ålder

3. OM LÄKEMEDLET OCH BIVERKNINGEN

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Har biverkningen lett till någon av följande situationer?

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

4. DIN LÄKARE

Det skulle vara till stor hjälp om vi fick din tillåtelse att kontakta din läkare för att får en medicinsk bedömning om händelsen.

Pfizers behandling av personuppgifter

De personuppgifter Du lämnat om Dig och den aktuella biverkningen registreras och behandlas i samband med säkerhetsövervakning av läkemedel av Pfizer AB, 556059-6255 såsom personuppgiftsansvarig samt i förekommande fall av Pifzer ABs personuppgiftsbiträden. Uppgifter inhämtas från Dig och den som rapporterat biverkningen om Dig (och eventuellt från Din behandlande läkare). Uppgifterna kan komma att lämnas ut inom och utom EU/EES-området endast till Läkemedelsverket och motsvarande tillsynsmyndigheter i andra länder; andra företag inom Pfizer-koncernen, Pfizers samarbetspartners samt i förekommande fall andra läkemedelsbolag. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss på Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Skulle felaktigheter förekomma har Du också rätt att begära rättelse av Dina personuppgifter.

Var god godkänn Pfizers “Behandling av personuppgifter”
Det här fältet är obligatoriskt.
Var god fyll i rödmarkerade fält.