Fakta om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytmrubbningen. Man beräknar att minst 180 000 svenskar är drabbade av förmaksflimmer och det finns beräkningar som snarare pekar mot 300 000.

Se filmen som förklarar förmaksflimmer och stroke

  • Drygt 300 000 svenskar beräknas ha förmaksflimmer.1
  • Förmaksflimmer är en rubbning i hjärtats rytm som innebär att förmaken dras samman mycket snabbt och i otakt med kamrarna. Hjärtat tvingas arbeta hårdare och mindre effektivt än normalt.
  • Vanliga symtom är hjärtklappning, andfåddhet, trötthet, bröstsmärta, yrsel eller ångest. Flimret kan också komma utan symtom.
  • Förmaksflimmer medför sämre hjärtfunktion och ökad risk för att det bildas blodproppar som via blodbanan kan orsaka stroke.
  • Risken att dö i förtid är klart förhöjd vid förmaksflimmer på grund av en ökad förekomst av hjärtstillestånd, hjärtsvikt och stroke.
  • Om förmaksflimmer upptäcks kan man förebygga stroke effektivt med blodförtunnande läkemedel som minskar blodets levringsförmåga. Dessa läkemedel kallas antikoagulantia.
  • Endast 42 procent av alla personer med kända förmaksflimmer behandlas med koagulationshämmande läkemedel.1
  • Risk för ischemisk stroke utan förebyggande behandling brukar anges till 5 procent.1

Vill du veta mer? Besök Blodproppsskolan.se!

Blodproppsskolan riktar sig till dig som behandlas med blodförtunnande läkemedel och till dig som vill veta mer om klaffsjukdomar, blodproppar och förmaksflimmer.

För att säkerställa en effektiv behandling är det viktigt att skaffa sig kunskap om den och om sin sjukdom. Blodproppsskolan innehåller filmer, texter och övningar som hjälper dig att förstå och hantera situationer som kan uppkomma. Här får du också goda råd om livsstil och mer kunskap om det friska hjärtat och blodomloppet. Det finns även ett avsnitt för dig som är anhörig.

Besök www.blodproppsskolan.se här »

 

Referens:
1. Förmaksflimmer - förekomst och risk för stroke Rapporttyp: - Vit - Publicerad: - 2013 SBU.