Glaukom (grön starr)

Glaukom (grön starr) är en ögonsjukdom som drabbar synnerven och därmed påverkar synfältet. Många gånger är den förknippad med förhöjt ögontryck, men numera vet man att glaukom uppträder även vid normalt eller lågt ögontryck.

Ögon

Glaukom är inte en enda sjukdom, den kan uppträda i flera olika former. Den vanligaste varianten kallas öppenvinkelglaukom. Det kammarvatten som produceras och bland annat gör att ögat "håller formen" filtreras inte ut på ett normalt sätt, vilket leder till att trycket i ögat stiger. Den här formen av grön starr uppträder vanligen hos äldre personer. Man räknar med att ca 5 % av befolkningen över 70 år drabbas av glaukom.
Idag räknar man med att mer än 100 000 personer har glaukom. Ungefär lika många svenskar till kan ha glaukom utan att veta om det.

Glaukom är en sjukdom som oftast kommer smygande. När man blir medveten om sjukdomen har den ofta påverkat synen. Man kan ha upptäckt att det blivit svårt att följa bilden på teve eller att upptäcka saker runtomkring sig. Vid grön starr kan antingen det ena eller båda ögonen drabbas. Vår hjärna fungerar så att ett friskt öga kompenserar för vissa synfältsbortfall i det andra ögat och därmed upplever man ofta ingen försämring av sitt seende när man ser med båda ögonen.

Vid glaukom kan synfältsbortfall uppstå på olika ställen i synfältet, och detta kan upplevas på olika sätt. Man brukar säga att synen försvinner fläckvis.
Kunskap om sjukdomen ger trygghet och gör det lättare att ta ansvar för den oftast livslånga behandling som blir en följd av diagnosen glaukom.

Trångvinkelglaukom (akut glaukom)                                             

En annan och ovanlig form av glaukom är akut trångvinkelglaukom, som uppträder plötsligt och är förknippad med stark smärta. Smärtan beror på att det blir totalstopp i kammarvattenflödet, vilket gör att trycket i ögat blir mycket högt. Drabbade brukar söka sig till läkare akut och får omgående behandling. Den här formen av grön starr är inte lika lömskt smygande som den vanligaste formen och skador kan i viss mån undvikas.