Ett livligt liv gör dig friskare sjuk

Alla blir vi någon gång sjuka, det är tyvärr alldeles naturligt. Vissa oftare, andra mer sällan. Lindrigt, allvarligt eller livshotande. Ibland på ett sådant sätt att det påverkar vår vardag, vårt sätt att leva, och människor som står oss nära. Här presenterar vi vad du kan göra själv för att leva livet lite mer, hur din kropp fungerar och varför du blir sjuk. Vi berättar om våra behandlingsområden, vägleder dig i vårdkedjan, reder ut varför läkemedel ibland kostar skjortan och bjuder in till dialog med våra experter på Pfizer.

Läkemedel och behandling

Läkemedel hjälper människor på många olika sätt. De hindrar sjukdomar från att bryta ut och lindrar symptomen om vi blir sjuka. Med vissa läkemedel ställer man diagnos och med andra botar man sjukdomar.

Människor med särskilda behov

Vissa grupper av patienter är mer känsliga för läkemedel och dess biverkningar än andra. Hit hör exempelvis barn, äldre, gravida och ammande kvinnor samt personer med nedsatt leverfunktion.

Behandlingsområden

Människans kropp består av ett stort antal kroppsdelar, organ, vävnader och vätskor som samverkar med varandra. Om inte varje länk i kedjan fungerar som den ska får det konsekvenser för hela kroppen.