Hälso- och behandlingsprogram från Pfizer Services

Med våra hälso- och behandlingsprogram kan du på ett enkelt sätt hjälpa dina medarbetare/patienter steg för steg till en bättre hälsa. Programmen bygger på det senaste inom forskningen och är baserade på väl beprövade och dokumenterade metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT).

 SOV BÄTTRE – Ett professionellt behandlingsprogram med coachstöd för personer med insomni. Läs mer »
 


TOBAKSFRI – Ett professionellt behandlingsprogram med coachstöd för tobaksberoende. Läs mer »
 


SÖMNSKOLAN – Ett webbaserat, interaktivt hälso-program för att förebygga sömnproblem. Läs mer »
 


FÖR VÅRD- OCH ARBETSGIVARE – Läs här om programmens mervärden samt vår licensmodell och nöjdkund garantiLäs mer »


Programmet kommer bli tillängligt snart!


Programmet kommer bli tillängligt snart!