Sömnskolan – ett hälsoprogram från Pfizer Services

Hur fungerar Sömnskolan?

Sömnskolan är ett interaktivt webbaserat hälsoprogram för att förebygga sömnproblem. Genom att du som arbetsgivare eller vårdgivare köper en licens till programmet får man tillgång till tre veckors webutbildning som deltagaren följer på egen hand. Allt som behövs för att följa programmet är en dator/läsplatta med internetupkoppling! 

Programmet bygger på det senaste inom forskningen och är baserade på väl beprövade och dokumenterade metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och är granskat av flera svenska experter inom sömnområdet. I Sömnskolan får deltagaren grunderna i att hantera sömnproblem. Deltagaren lär sig effektiva strategier för att skaffa sig en god sömn och att hantera eventuella sömnsvårigheter.
 
Genom Sömnskolan får du som deltagare:
 • ett verktyg att mäta och utvärdera din sömn på
 • lära dig om stresshantering och återhämtning samt lägga upp en plan för detta
 • kunskap om KBT- metoder för att skapa god sömn på
 • grundläggande kunskap om sömn, stress, dygnsrytm, återhämtning och stöd i att skapa goda rutiner i detta

Så går Sömnskolan till

Sömnskolan startar den dagen som deltagaren loggar in och aktiverar programmet på sin dator eller läsplatta, därefter löper den på i tre veckor. Varje vecka har ett tema som skildras genom en temafilm som innehåller interaktiva uppgifter och avslutas med instruktioner av en hemuppgift kopplad till temat.
Du som vårdgivare eller arbetsgivare får tillgång till en portal där du enkelt kan lägga upp nya deltagare och följa hur det går för dem som redan är inne i programmet samt vid behov interagera med deltagarna via mail eller sms. 
 
 
I Sömnskolan ingår följande delar och funktioner:
 • Temafilmer
 • Mitt material/mina sidor
 • Min sömndagbok
 • Sammanställning av resultat i grafer
 • Sömnplan
 • Interaktiva uppgifter i filmerna där deltagaren fyller i sina uppgifter
   

Sömnskolans upplägg och innehåll

Vecka 1 ”Om sömn & sömnproblem”
Under den första veckan får deltagaren lära sig om normal sömn och varför sömnproblem uppkommer och hur de befästs. Deltagaren fördjupar sig i sina egna sömnvanor och vad som påverkar dem. Deltagaren registrerar sin sömn i en dagbok under följande tre veckor och får feedback på sin sömn inför varje temafilm. 
 
Vecka 2 ”Arbete, stress och sömn”
Huvudtemat för vecka två är arbetsrelaterad stress och återhämtningsstrategier. Avsnittet behandlar också skiftarbetets påverkan och hur man bör hantera sin sömn, kost och motion. Deltagaren fördjupar sig i sin egen hantering av arbete, återhämtning, kostvanor och sovstrategi. 

Vecka 3 ”Metoder som hjälper vid sömnproblem”
Deltagaren får mer kunskaper om de metoder som används inom KBT för att hantera ett sömnproblem och väljer sedan själv ut nya rutiner inför sänggåendet. Avsnittet innehåller även andra interaktiva övningar som till exempel avslappning och hantering av negativa tankar. 
 
Vecka 4 ”Avslutning”
Deltagaren får nu en utvärdering på sin sömn och kan skriva ut sin egen personliga strategi för att må bra och sova gott, nu och i framtiden. Deltagaren får även utvärdera utbildningen.