Hur fungerar Sov Bättre?

Sov Bättre är ett interaktivt 5-veckors KBT-program (kognitiv beteendeterapi) med coachstöd som riktar sig till personer med diagnostiserad insomni, d v s med ett varaktigt sömnproblem som inte beror på annan orsak (ex snarkning, alkoholmissbruk).

Programmet bygger på det senaste inom forskningen och är baserat på väl beprövade och dokumenterade metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och är granskat av flera svenska experter inom sömnområdet.

Sov Bättre startar den dagen som deltagaren loggar in och aktiverar programmet, därefter löper det på i fem veckor. Varje vecka har ett tema som skildras genom en temafilm som innehåller interaktiva uppgifter och avslutas med instruktioner av en hemuppgift kopplad till temat.

Du som vårdgivare får tillgång till en webportal där du enkelt kan lägga upp nya deltagare och följa hur det går för dem som redan är inne i programmet samt vid behov interagera med deltagarna via mail eller sms. 

Här kan du läsa mer om hur Sov Bättre fungerar »

I Sov Bättre ingår följande delar och funktioner:

  • Temafilmer
  • Mitt material/Mina sidor
  • Min sömndagbok
  • Sammanställning av resultat i grafer
  • Sömnplan
  • Individuell feedback i slutet på varje vecka, baserad på ifyllda resultat
  • Skattningsformulär före och efter programmet
  • Interaktiva uppgifter i filmerna

Sov Bättres upplägg och innehåll

VECKA 1: "Sömn och KBT"

Den första veckan får deltagaren genom filmen grundläggande kunskap om sömn och sömnproblem. Deltagaren får sätta upp mål för behandlingen och skatta sin sömn före programmets påbörjats.

VECKA 2: "Sömnrestriktion"

Andra veckan får deltagaren genom filmen lära sig om sömnrestriktion och hur det fungerar. Detta är den "beteendemässiga" förändringen som deltagaren ska följa.

VECKA 3: "Strategier och problemlösning"

Tredje veckan får deltagaren hjälp med fler beteendemässiga förändringar genom att få bra strategier och tips för att motiveras och fortsätta följa sömnplanen.

VECKA 4: "Tankar"

Fjärde veckan tillkommer det kognitiva momentet i Sov Bättre som innebär att deltagaren får hjälp med att på olika sätt hantera oroande tankar. Alla metoder är hämtade från KBT, till exempel visualiseringsövning som hjälper deltagaren att hitta ett sätt att slappna av mentalt för att kunna somna och somna om. Sömnplanen utökas med ytterligare 15 minuter utifrån resultatet på sömndagboken.

VECKA 5: "Fortsättning och framtid"

Nu har deltagaren nått sista veckan och temat är hur man ska vidmakthålla och fortsätta hantera sina sömnproblem över längre tid och om de återkommer. Deltagarens material samlas i en personlig plan som man kan skriva ut och ha med sig.

Förväntat resultat

Efter genomgånget Sov Bättre med coachstöd bör deltagaren ha förvärvat strategier för att hantera sin sömn och inte längre uppleva sig ha ett problem.

Insomningstiden och antal uppvaknande förväntas minskas och situationen upplevs inte längre som ett problem då deltagaren kan hantera sömnen igen, genom beteendestrategier och kognitiva tekniker. Sömnen ska upplevas mer kvalitativ, med mer sammanhängande djupsömn. Känslan av att kunna sova igen ger självförtroende och kontroll över sömnen vilket sammantaget gör att man kan hantera sina sömnproblem om de kommer åter igen.