Hur fungerar Tobaksfri?

Tobaksfri är ett professionellt behandlingsprogram med coachstöd som riktar sig till personer med tobaksberoende. Programmet bygger på det senaste inom forskningen, är baserat på väl beprövade och dokumenterade metoder utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och är granskat av flera experter inom tobaksområdet. Gruppövningar och personlig uppföljning varieras för bästa möjliga resultat.

Tobaksfri ger tillgång till ett strukturerat och heltäckande tobaksavvänjningsprogram som ger stöd till både deltagare och vårdpersonal före, under och efter tobaksstopp. Det inkluderar ett webbverktyg för effektiv administration, kommunikation och uppföljning. Med hjälp av verktyget kan vårdgivaren ladda ner presentationer och mallar, hantera individuell kommunikation med deltagare mellan gruppträffarna (mail och sms) samt enkelt följa upp deltagande och resultat i standardiserade rapporter.

Tobaksfri är baserat på beprövade metoder

Lång erfarenhet av tobaksavvänjningsområdet ligger till grund för utformandet av Tobaksfri. Programmet baseras på WellatWork, en tjänst som Pfizer sedan 2009 erbjuder i samarbete med företagshälsovården. Fler än 100 företag och över 30 kommuner har använt sig av programmet. Av de deltagare som genomgått programmet kan hela 99 % rekommendera programmet. I snitt har ca 65 % av deltagarna som genomgått hela programmet blivit tobaksfria.

Tobaksfri ingår följande delar och funktioner:

  • Tydlig struktur för vårdgivaren att följa för bästa resultat
  • Informations och marknadsföringsmaterial
  • Presentationsmaterial för inspirations- och gruppmöten
  • Webportal för effektiv uppföljning och kommunikation
  • Omfattande och pedagogisk dagbok för patient