Testa din ångest

GAD-7 är ett instrument utvecklat för att vara en hjälp för dig som har ångestsymtom som kan beskrivas som GAD (Generaliserat ångestsyndrom). Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök och noggrann diagnostik. Frågorna kan vara en hjälp för dig och din doktor att tillsammans identifiera eventuella problem.

Har du redan en pågående behandling av GAD kan det också vara värdefullt att göra en självskattning då och då för att utvärdera effekten av behandlingen. Ett bra tillfälle kan vara i samband och inför ett återbesök till läkare eller psykolog alternativt i samband med förnyelse av recept. Skriv ut och ta med testresultatet till din läkare.