Har du ångest eller depression?

HAD (skattningsskala för ångest och depression) är tänkt att vara en hjälp för dig som besväras av både ångest och depressionssymtom. Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök och noggrann diagnostik.

Frågorna kan vara en hjälp för dig och din doktor att tillsammans identifiera eventuella problem. Skriv ut och ta med testresultatet till din läkare.

Här kan du läsa mer om ångest