Hemofili (blödarsjuka)

Hemofili (blödarsjuka) är en relativt sällsynt ärftlig sjukdom som orsakar problem med blodets koagulationsförmåga. Detta innebär att om en vävnad är skadad eller skadas och blodkärl brister, fortsätter blödningen under längre tid än normalt. Några blödningar är lätta att se till exempel ett skärsår. Andra blödningar är svårare att upptäcka men kan vara mer skadliga som exempelvis blödningar i eller runt lederna. De är svåra att upptäcka men mycket viktiga att förhindra då blödning i en led kan orsaka skador på lång sikt.

Blödarsjuka finns i två olika former:

  • Hemofili A är den vanligaste formen och drabbar en på 10000 män.
  • Hemofili B är en ovanligare form och drabbar ungefär en av 30000 män.

Svårighetsgraden av blödarsjuka kan variera från mild, genom måttlig till svår. De flesta personer med hemofili diagnostiseras redan i barndomen eller ungdomsåren, men i mildare fall upptäcks sjukdomen ibland först i vuxen ålder. Blödarsjuka kan drabba flickor, pojkar, män och kvinnor oberoende av etnicitet. Men sättet som hemofili ärvs på gör att den överväldigande majoriteten av de drabbade är män och att bäraren alltid är en kvinna.

Andra blödningsrubbningar

Blödarsjuka är en av de vanligast förekommande blödningsrubbningarna. Det finns ett stort antal andra koagulationsrubbningar som orsakas av brist på, eller låga nivåer av, andra cirkulerande koagulationsfaktorer. De flesta av dessa är mycket sällsynta och, liksom blödarsjuka, genetiska.

 

Läs mer om blödarsjuka på Blödarsjukaguiden.se


Referens: http://www.haemophilialife.co.uk/haemophilia-information/haemophilia-explained-209.aspx