Hjärtat och blodomloppet

Hjärt-kärlsjukdom är den mest utbredda sjukdomsgruppen i Sverige och den enskilt vanligaste dödsorsaken. Trots stora framsteg när det gäller behandling och läkemedel, orsakar hjärt-kärlsjukdom fortfarande mer än hälften av alla dödsfall i vårt land. Samtidigt är det en sjukdom där du själv till stor del kan påverka risken att drabbas. Forskningen anser t ex att 90 % av alla hjärtinfarkter skulle kunna undvikas. Det finns alltså goda skäl att känna till såväl orsaker som behandlingsmöjligheter.

Orsakas av åderförfettning

Hjärt-kärlsjukdom är ett samlingsbegrepp för infarkt, kärlkramp, stroke, hjärtsvikt och andra sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen. Gemensamt för de mest allvarliga hjärt-kärlsjukdomarna är att de orsakas av åderförfettning (ateroskleros). Det är en process som inleds i tidig ålder genom att fett, kalk, ärrvävnad och celler lagras i blodkärlens innerväggar. Inlagringen skapar upphöjningar (plack) och försämrar kärlväggens elasticitet. Blodet får svårare att pulsera och det leder i värsta fall till inflammation och proppbildning.

7 riskfaktorer och 2 skyddande

Forskningen har kartlagt varje steg i denna process för att se hur olika faktorer påverkar, positivt och negativt. Man har konstaterat att de viktigaste riskfaktorerna för åderförfettning är förhöjda blodfetter, rökning, stillasittande, högt blodtryck, diabetes, bukfetma och psykosocial stress. Skyddande faktorer är fysisk aktivitet och sunda matvanor.

Rätt fett är viktigare än mängden fett

Med fysisk aktivitet menas minst 30 minuters lättare motion per dag och mindre än 4 timmars stillasittande. Vad som är sunda matvanor debatteras visserligen livligt i media men det finns ett massivt forskningsstöd för att fet fisk, frukt, grönsaker och omättade fetter motverkar åderförfettning. Negativ och påskyndande effekt har mat som består av mycket charkvaror, rött kött, snabba kolhydrater och feta mejeriprodukter.

Medicinsk utveckling förbättrar prognosen

Även om dödligheten i hjärt-kärlsjukdom är hög så har den minskat dramatiskt de senaste decennierna. Det förklaras till hälften av att vi röker mindre och generellt har sänkt våra blodfetts- och blodtrycksnivåer. Den andra hälften beror på sjukvårdens behandlingsinsatser och åtgärder för att förhindra återinsjuknande. Effektivare läkemedelsbehandling och kirurgiska ingrepp som ballongvidgning, by pass-operation och pacemaker har gjort att chansen att överleva t ex en hjärtinfarkt är dubbelt så stor som för tjugo år sedan.