Långtidsbehandling

Kroniska sjukdomar kräver ofta livslång läkemedelsbehandling. De flesta läkemedel är inte beroendeframkallande och behåller sin effekt även under en längre tids användande.

En del kroniska sjukdomar, som till exempel hjärtsvikt och diabetes, kräver en livslång behandling med läkemedel. Ibland kan vi känna oss oroliga för att använda mediciner under så lång tid. Många tror att läkemedlets effekt minskar med tiden, eller att det är beroendeframkallande.

Sanningen är att denna oro för det mesta är obefogad, utom för ett fåtal läkemedel. De flesta läkemedel är inte beroendeframkallande och behåller sin effekt även under en längre tid. Beroendet kan sitta i vanan hos individen snarare än i läkemedlet. Har du funderingar kring de läkemedel du tar ska du alltid kontakta din läkare innan du gör något på egen hand till exempel avbryter din behandling eller ökar eller minskar din dosstyrka.

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan