Välkommen till Liferewards som vi här kommer att kalla Dagboken – ett sätt för att sluta med tobak. Dagboken riktar in sig på de komplexa beteendemönster som har formats kring dina tobaksvanor. Du har kanske försökt sluta flera gånger tidigare – men den här gången kan du faktiskt lyckas!

Dessa sidor ersätter tidigare sidor om Liferewards och all information om Pfizers läkemedel är borttagna. Det är därför du inte behöver något batchnummer för att logga in.  Information om Pfizers läkemedel hittar du istället i bipacksedel och på hemsida med läkemedelsnamn.

Komma igång

Nu när du har fått tillgång till din Dagbok kan du komma igång.

 • Följ alltid de instruktioner som din tobaksavvänjaren ger dig!

 • Om ditt sluta-datum är om 7 dagar, då kan du börja idag. Du skall börja med Dagboken DAG 1 på förberedelseveckan.
   
 • Om ditt sluta-datum är mer än 7 dagar fram i tiden, då skall du invänta och börja exakt en vecka innan ditt valda sluta-röka-datum.
   
 • Om ditt sluta-datum är mindre än 7 dagar fram i tiden, då kan du börja med Dagboken idag, men du kommer då att börja halvvägs in i förberedelseveckan.
   
 • Om du redan har slutat röka eller , kommer du att börja med Dagboken under sluta-fasen.

Dagboken (vilket din läkare eller tobaksavvänjare har informerat dig om) är uppbyggt kring både dina tobaksvanor och din livsstil. I takt med att ditt liv förändras under de följande veckorna kommer livet med Dagboken att förändras tillsammans med dig!

Dagbokens tre faser

Din Dagbok inleds direkt med en 7 dagars förberedelsevecka, då du fortfarande kommer att röka. Målet denna vecka är att förbereda dig inför stoppdagen, genom att göra dig uppmärksam på dina tobaksvanor, din tobakshistorik och fastställa dina anledningar till att sluta röka. Vi kommer också att använda denna vecka (och din hjälp!) för att skräddarsy Dagboken just för dig. Samma tid veckan därpå kommer du att sluta röka och under 11 veckor från och med den stora dagen kommer vi att vara med dig varje steg på vägen under avslutarfasen. Efter detta följer 4 korta veckor i uppföljningsfasen och sen är det dags att säga adjö – du kommer då officiellt att vara en icke-rökare!

En guidad tur…

Ta dig nu lite tid att utforska din Dagbok . Du kommer att se att den innehåller en uppsättning dagbokssidor som kommer att leda dig genom de tre huvudfaserna – förberedelse, sluta-fasen och uppföljning.

Förutom att registrera dina framsteg, kommer varje dagbokssida innehålla en artikel som du skall läsa, samt olika aktiviteter som har designats för att hjälpa dig sluta röka. Vid sidan av varje artikel eller uppgift finns en tidsindikation – det är en uppskattning av hur lång tid artikeln tar att läsa och tänka igenom, eller hur lång tid
övningen tar att fullborda. På så sätt kan du välja vad du ska läsa och göra beroende på hur mycket tid du kan lägga en viss dag.

Det finns andra viktiga delar av Dagboken som du nu bör ägna lite tid åt. Mina framsteg mäter och uppdaterar dina framsteg under behandlingens gång.

Den består av fyra sektioner:

Efter det att din förberedelsevecka är över kommer du att använda dessa sektioner för att registrera dina framsteg. På Frågor och svar kommer du att hitta praktisk information såsom råd om hur du hanterar din vikt, andra sluta-rökasurser, påminnelser om fördelarna med att sluta röka och svaren på ofta
förekommande frågor (FAQ).

Tror du att du förstår hur det går till nu?
Känner du dig lite försiktigt förhoppningsfull?
Beslutsam om att du ska klara det den här gången?

Vi hoppas det! Lycka till!