Kroppen

Fysiska fördelar som du kommer att gilla 

Den mänskliga kroppen har en förvånansvärd återhämningsförmåga, trots det vi utsätter den för. Förvånande nog börjar din kropp faktiskt att läka sig själv inom ett par minuter efter det att du har slutat att röka. För många rökare kommer deras blodtryck att bli lägre inom 20 minuter efter det att de har slutat – oavsett hur många cigaretter de brukade röka. Redan första dagen du slutar röka bör syrenivåerna återgå till de normala. Tänk bara, inom 1 dag efter det att du slutade röka kan du faktiskt må bättre! Dag för dag blir nyheterna bara bättre och bättre. Inom ett par veckor kommer du definitivt att märka hur mycket mer spänst du har – dina lungor kommer att fungera mer effektivt och din blodcirkulation kommer att ha förbättrats. Allt eftersom tiden går minskar risken för att du ådrar dig allvarliga hälsoproblem där rökning är en stor riskfaktor. Dessa inkluderar livshotande sjukdomar såsom lungcancer och hjärtsjukdomar. Ur ett hälsoperspektiv kan beslutet att sluta röka vara livsavgörande. Inte bara för dig. Kom ihåg att dina rökvanor även utsätter dina vänner och din familj för fara då de andas in rök från dina cigaretter. Vi tror att de också kommer att känna sig bättre så fort de ser att du inte röker!

Skillnader du kan märka

Dag 1

20 minuter
Ditt blodtryck och din puls återgår till det normala. Du kan faktiskt mäta en skillnad redan nu.

8 timmar
Nivåerna av nikotin och kolmonoxid i ditt blod har halverats med hälften och dina syrenivåer återgår till de normala. Mer syre betyder mer energi.

24 timmar
Kolmonoxid har helt eliminerats från kroppen och dina lungor börjar renas från slem och skräp. Vid det här laget andas du lättare.

Vecka 1

48 timmar
Det finns inget nikotin kvar i din kropp. Du börjar återfå din smak och ditt luktsinne. Du kommer att njuta av mat på ett annat sätt.

72 timmar
Luftvägarna som leder till dina lungor slappnar av, vilket leder till lättare andning vilket i sin tur leder till mer energi. Vid det här laget kan du verkligen andas igen.

Månader

2–12 veckor
Din cirkulation börjar förbättras. Du kommer att känna dig mer spänstig och orkar göra mycket mer.

3–9 månader
Din lungfunktion ökar och du kommer att upptäcka att både hosta och ”rossel” har börjat att avta. Du känner dig spänstigare och starkare.

År

1 år
Risken för hjärtsjukdomar minskar till hälften jämfört med en rökare. Det betyder att du halverar din risk för att ådra dig en hjärtattack inom bara 1 år!

10 år
Risken för lungcancer sjunker till häften jämfört med en rökare. Det tar mer tid – men denna fördel är väl värd väntan!

15 år
Risken för hjärtattack är nu lika låg som hos en som aldrig har rökt. Att sluta röka kan betyda skillnaden mellan liv och död.

En sista tanke

Kom ihåg att oavsett hur länge du har rökt, eller hur många cigaretter du röker, så kommer du att tjäna på att sluta röka. Faktum är att det inte ens spelar någon roll hur gammal du är. Oavsett din situation så bör du nu inse att det finns både kort- och långsiktiga fördelar med att sluta röka. Bläddra igenom nästkommande sidor för mer information om vilka fördelar för ditt liv och din ekonomi som du får av att sluta röka. Innan du lämnar denna sida, får du här två av de mer sakliga skälen för att inspirera dig att sluta röka (och kanske uppmuntra en rökandende vän att sluta tillsammans med dig):

  • Före detta rökare lever längre än dem som fortsätter att röka och vid alla åldrar finns fördelar med att sluta. Till exempel har personer som slutar röka före 50 års ålder halverat sin risk att dö inom de närmaste 15 åren jämfört med dem som fortsätter att röka. 
  • Före detta rökare har bättre hälsa än nuvarande rökare mätt på en rad olika sätt, inklusive antal sjukdagar och självrapporterad hälsostatus.