Mitt sinnestest

Dina sinnen blir skarpare

Visste du att varje cigarett du rökte hjälpte till att dämpa vissa av dina sinnen? Röken som du andades in dödade faktiskt förmågan hos känsliga celler i din mun och näsa att känna smak och lukt. När du väl slutar röka börjar cellerna att återbilda de små håren (flimmerhår). Slutresultatet är att inom ett par veckor kommer din känsla för smak och lukt att vara märkbart bättre.

Förbättringen kommer att ske gradvis – så du kanske inte märker det med en gång. Men ett sätt att märka fördelarna med att sluta röka är att genomföra sinnestestet. Under programmets gång kommer vi regelbundet be dig kontrollera ditt luktsinne genom att lukta på några blommor – och ditt smaksinne genom att smaka på någonting sött. Skriv bara ner hur starkt du upplever smaken och lukten. Vi hoppas att du snart känner skillnad. Även du som har t kan prova att göra sinnetestet. Även om det inte finns belägg för att sinnena förbättras så finns det många fd som ändå känner att smak och luktsinnet förbättras.

Från och med nu kommer vi att be dig genomföra testet med jämna mellanrum. Genom att hålla Ditt sinnestest uppdaterat kommer du att kunna övervaka dina framsteg under Dagboken. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig att inse att ditt beslut att sluta röka var det bästa beslut du någonsin tagit.

Gradera dina lukt- och smaksinnen genom att skriva ett X i tabellen nedan på en skala från 1–6 (1 är dåligt och 6 är mycket bra).

  Smak Lukt
Dag 7 (Vecka 1) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 14 (Vecka 2) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 21 (Vecka 3) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 28 (Vecka 4) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 35 (Vecka 5) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 42 (Vecka 6) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6  
Dag 63 (Vecka 9) 1   2   3   4   5   6   1   2   3   4   5   6