Tvivla aldrig på ditt engagemang

Det är helt naturligt att hysa tvivel – men du har redan makten att övervinna den.

Låt cigaretter vara det enda du går miste om

Hur mår du idag? Vi frågar bara för att ibland kan de första veckorna i ett försök att sluta röka vara lite deprimerande. Det är så lätt att föreställa sig att man går miste om något roligt! Så idag ska vi hjälpa dig att fundera ut det bästa sättet att handskas med ett anfall av nedstämdhet. Glöm inte att det inte bara är du – vi känner oss alla nere då och då och det kommer säkert att inträffa förr eller senare då du slutar röka, speciellt kring en helg. Vanligtvis börjar det så här: du börjar tvivla på ditt engagemang, på huruvida du verkligen vill sluta. Du är som mest sårbar för dessa tankar och känslor då begäret sätter igång, eller då du på något annat sätt saknar cigaretter.

Om du känner så här, försök inte ignorera känslorna och gör inte misstaget att se det som ett svaghetstecken – det är det inte. Det är viktigt att veta att negativa tankar är normala, oavsett hur starka eller svaga de är. Att sluta röka, med eller utan behandling, kan ge upphov till många olika symtom, av vilka många finns listade ovan. Dessa kan innefatta humörsvängningar (som att känna sig nedstämd, lättretlig, frustrerad eller orolig). Knepet är att lika effektivt som du gjorde dig av med de där cigaretternana knuffa ut de där negativa tankarna ur ditt liv. Du måste emellertid rådfråga din läkare eller tobaksavvänjare om de tips som ges på följande sidor inte verkar fungera eller om du på något sätt är orolig för din hälsa.

Stress och tvivel

Du skulle kunna handskas med dem på två sätt. Du skulle kunna förneka att du alls har dessa känslor, försöka distansera dig själv från dem och ta tag i dem senare. Det kan vara ett förnuftigt tillvägagångssätt om det absolut inte finns något du kan göra för att ta bort källan till stressen. Vanligtvis är det bättre om du kan gå mer proaktivt tillväga och använda vad vi kallar problemfokuserad kontroll. Med den här tekniken, accepterar du problemet snarare än försöker undertrycka det. Du släpper in de där svåra tankarna i ditt sinne, och överväger därefter vad du kan göra åt själva problemet. Det bästa sättet att göra detta är i form av en skriftlig övning – vi kommer senare att visa dig hur i Din Dagbok.

Genom att tackla det på detta sätt konfronterar du problemet direkt, istället för att sopa det under mattan. Då du skriver ner ett problem och verkligen tittar på det, är det redan på en armlängds avstånd eftersom du fysiskt sätter ett visst avstånd mellan dig själv och problemet. Och det lilla avståndet gör en stor skillnad – du kommer att finna att det är lättare att handskas med och att ta kontroll över det där problemet.

Dagens aktivitet: Hur du ska hantera dina tvivel 

Det kan inte vara soligt varje dag, hur mycket vi än skulle vilja det. Men nog pratat – hantera eventuella tvivel så här:

  • Erkänn att du känner dig stressad eller negativ – det är en naturlig känsla
  • Försök förstå varför
  • Gör en åtgärdsplan för att aktivt ta bort orsaken till problemet
  • Rådfråga din läkare om tvivlen kvarstår, eller om du någon gång är orolig för din allmänna hälsa

Kom nu ihåg dessa steg och ställ dig själv följande frågor och skriv ner dina svar i det avsedda utrymmet:

Har du upplevt några negativa tankar på sistone? _______________

Varför tror du att du har upplevt dem? _______________

Kan du komma på något sätt att ta bort grundorsaken till dessa känslor? _______________

Ta dig tid att verkligen tänka på detta och svara ärligt – vi tror att du kommer att känna dig ännu starkare av erfarenheten.

 


Medan du går igenom dina första veckor utan att röka, kom ihåg följande:
Begären och abstinensbesvären kan dyka upp – men de kommer också att försvinna. Även om det är lite tufft nu, har du mycket att se fram emot.