Om nervsmärta

Kroppens eget varningssystem

Smärta är en skyddsmekanism och kroppens sätt att tala om för oss att vi är skadade eller på väg att skada oss. Ett vanligt exempel på detta är när vi tar i något som är för varmt. Avsändaren av varningssignalerna är smärtnerver som finns utspridda i hela kroppen och bildar ett tunt nätverk. Smärtnerverna skickar signalen till hjärnan, där själva upplevelsen av smärtan skapas.

De tillfällen där smärtan fungerar som varningssignal är givetvis någonting bra för oss. Vi skulle helt enkelt inte överleva utan detta skyddssystem. Men när smärtan av en eller annan anledning blir ett permanent inslag i livet, är det förstås svårare att se något positivt i den. I all smärta finns också ett visst mått av påverkan på våra mentala funktioner. Oro, smärta och depression förstärker varandra (särskilt vid långvarig smärta) och vårt beteende och tankemönster kan helt komma att domineras av smärtan.


Kort film om neuropatisk smärta

Hur ont är ont?

Smärta är en subjektiv upplevelse och kan inte mätas exakt. Det är därför svårt att avgöra hur ont en annan individ har. Smärtupplevelsen har ett mångfacetterat innehåll. Smärtstimuleringen för skadeområdet färgas av våra tidigare livserfarenheter och omständigheter kring den aktuella sjukdomssituationen eller skadesituationen. Man kan registrera och mäta olika kroppsliga reaktioner, men detta utgör bara en begränsad del av smärtupplevelsen.

Känslighet i smärtsinnet varierar också med dagsformen och är beroende av trötthet, humör, stress, kondition och andra yttre faktorer. Detta är något som människor med långvarig smärta känner igen mer än väl. Det manklarar av galant ena dagen kan vara helt omöjligt nästa.

Med långvarig smärta menar man i allmänhet smärta som pågått i minst 6 månader (i vissa fall används 3 månader som gräns). Man sätter alltså inte likhetstecken mellan kronisk och livslång i det här fallet. Det finns trots allt många sätt att behandla och komma till rätta med smärta. Men för att kunna sätta in rätt behandling måste man i möjligaste mån ta reda på var smärtan har sitt ursprung. Det är nämligen skillnad på smärta och smärta.