Närbild på medelålders kvinna vid fyra björkstammar. Illustration till ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar

Ögat är ett unikt organ som med sina 1 miljon nervtrådar överför signaler till hjärnan för att tolkas och bli till bilder som vi sedan upplever. Liksom många andra delar i kroppen påverkas ögat med åldern och dessa förändringar kan leda till synförändringar.  
Här har vi samlat fakta och praktiska tips och råd om glaukom, tidigare kallad grön starr, åldersförändringar i gula fläcken och torra ögon.

Om Ögat

Synen hanterar mest information av våra fem sinnen. Ögat är mycket komplext. Celler översätter det infallande ljuset till en nervimpuls som når hjärnan.  Synen är ett sinne man kanske tänker på först när det inte fungerar som det ska. Människans ögon är ytterst komplexa och har inte bara förmågan att skilja ljus från mörker utan ger hjärnan detaljerad information som kan omtolkas i hur omvärlden ser ut. Synen är det sinne som tar in överlägset mest information av alla sinnen, men långt från allt vi ser når oss i form av medvetna tankar. Det mesta sållas automatiskt bort av hjärnan.

Ögats anatomi

Ögat består enkelt uttryckt av en ögonbulb som omges av en främre hornhinna och en bakre hårdare senhinna. I främre delen av ögat finns även den vätskefyllda främre kammaren, regnbågshinnan som reglerar ljusinsläppet och linsen som möjliggör fokusering, oavsett om man tittar på ett föremål på nära håll eller om det befinner sig lång bort.
På bakre delen av ögonbulbens insida finns näthinnan, som bland annat består av ett tunt lager av celler som utgörs av stavar och tappar (receptorer för ljus och färg).
Dessa specialiserade celler översätter det infallande ljuset till en nervimpuls som från ögat via synnerven når syncentrum i bakhuvudet, där den omtolkas som en bild.

Sjukdomar i ögat

Ögats sjukdomar varierar mycket beroende på orsaken till problemen. De flesta har kanske varit med om någon form av ögoninfektion och många besväras av allergiska problem eller torra ögon. Brytningsfel, det vill säga oförmåga att fokusera skärpan, är ett vanligt besvär som ofta tilltar med åldern. Lyckligtvis går brytningsfel som regel bra att korrigera med glasögon, linser och ibland även med operation.