Olika sätt att ta läkemedel

Plaster NicoretteLäkemedel kan till exempel via munnen, näsan och ändtarmen. Det kan injiceras med spruta och även tas som plåster.

De olika formerna som läkemedel finns i kallas också beredningsformer. Vissa läkemedel finns i många olika former och som patient har man då möjlighet att i samråd med sin läkare välja den form som passar bäst. En del läkemedel kan man bara ta på ett sätt.

De flesta läkemedel tas upp av blodet för att nå den plats i kroppen där de ska verka. Det finns dock läkemedel som inte behöver tas upp av blodet, till exempel krämer, sprayer, plåster, droppar, tuggummi och stolpiller. Dessa verkar mer lokalt, på just den plats de appliceras.

Ofta finns läkemedlet både som injektion (spruta), tablett eller kanske i flytande form. Det som avgör i vilken form medicinen ska tas beror bland annat på ålder, hur svårt sjuk man är, var i kroppen medicinen ska verka och hur snabb verkan man önskar. En injektion med spruta verkar i allmänhet snabbare än exempelvis en tablett som man sväljer.

Beställ eller ladda ner material – Välj behandlingsområde i listan nedan