Om läkemedel

Läkemedel hjälper människor på många olika sätt. De hindrar sjukdomar från att bryta ut och lindrar symptomen om vi blir sjuka.

De medel som påstås ha en medicinsk effekt får därför klassas som läkemedel. För att de ska få säljas eller användas i Sverige krävs att de godkänns av Läkemedelsverket eller den europeiska läkemedelsmyndigheten, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMEA).

Ett läkemedel är ett resultat av ett mycket långt och målmedvetet arbete. Det kan ta drygt tio år att utveckla ett läkemedel och få det godkänt. Det kräver även betydande finansiella investeringar i forskning, men framför allt så krävs det specialistkunskap inom många olika vetenskapliga områden.

Läkemedlen är uppdelade i receptfria och receptbelagda läkemedel. De receptfria lämpar sig för egenvård och går att köpa på apotek utan recept, medan de receptbelagda kräver ett recept från läkare. Det som avgör om ett läkemedel kräver recept är dels vilken sjukdom eller åkomma läkemedlet är avsett att behandla, dels läkemedlets egenskaper i form av till exempel biverkningar.