Motivationsprogrammet LifeRewards

LifeRewards är ett program som ger råd och uppmuntran genom hela rökavvänjningsprocessen. Programmet erbjuds via internet och är kostnadsfritt samt avsett för de patienter som behandlas med Pfizers läkemedel för rökavvänjning.

Här kan du läsa mer om rökavvänjning