Praktiska råd om läkemedel

Värt att veta om läkemedel och behandling med läkemedel!

 • Berätta för din läkare:
  • vilka läkemedel och naturläkemedel du tar
  • om du är eller planerar att bli gravid
  • om du har nedsatt njur- eller leverfunktion
  • om du tidigare reagerat allergiskt mot något läkemedel
 • Rådfråga alltid apotekspersonalen om du är gravid och ska köpa receptfria- eller naturläkemedel.
 • Ge aldrig barn receptbelagda läkemedel som inte är föreskrivna åt barnet.
 • Ge inte barn receptfria läkemedel som inte uttryckligen är avsedda för barn.
 • Var extra noga med att kontrollera doseringen för barn och överskrid aldrig doseringen.
 • Ta aldrig läkemedel som är utskrivet åt någon annan och dela inte med dig av läkemedel till någon annan, även om ni har samma symptom.
 • Vid bilkörning är det alltid viktigt att själv bedöma sin körförmåga.
 • Kontrollera om det är något du inte får äta eller dricka i samband med din medicinering.
 • Förvara alltid läkemedel säkert så att inte barn kan komma åt dem.