Vad är psoriasis?

Psoriasis är lika vanligt hos kvinnor som hos män och kan bryta ut i vilken ålder som helst. Tack vare framgångsrik forskning förstår vi allt mer om sjukdomen. Idag hittar man snabbt en bra behandling för de allra flesta patienter.

Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som drabbar cirka tre procent av befolkningen i vår del av världen. Den är lika vanlig hos kvinnor som hos män och kan bryta ut i vilken ålder som helst. Det vanligaste är att insjukna mellan 10 och 40 års ålder.

En sjukdom med många ansikten

Psoriasis går i så kallade skov – perioder med svåra besvär byts mot perioder fria från symtom. Hudförändringar med rodnad, klåda och fjällning är vanligt. Det kan även förekomma prickar, varblåsor och röda fläckar utan fjällning i hudveck. Sjukdomen yttrar sig olika hos olika personer – från mycket lindrigt till svårt socialt handikappande. Att sjukdomsbilden varierar beror bland annat på att det finns flera olika former av psoriasis.

Arvet har stor betydelse

Den vanligaste orsaken till psoriasis är ärftliga faktorer i kombination med yttre faktorer; till exempel infektioner, hudskador eller starka psykiska påfrestningar. Om en av föräldrarna har psoriasis löper barnet 25 procents risk att drabbas. Om båda föräldrarna har sjukdomen är barnets risk så hög som 65 procent. Men man kan även bära på anlag för psoriasis utan att den bryter ut.

Dagens syn på psoriasis

Tidigare trodde man att psoriasis orsakades av något fel i huden. Forskning har visat att det grundläggande problemet finns i kroppens immunförsvar. En rubbning i immunsystemet leder till skadliga inflammatoriska processer och innebär att sjukdomen kan drabba även andra organ i kroppen, förutom huden.

 

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar cirka tre procent av befolkningen i vår del av världen. Det är en av våra vanligaste folksjukdomar. Cirka 250 000 personer i Sverige har Psoriasis och hos hälften av dessa debuterar sjukdomen före 25 års ålder

 

Att få diagnosen psoriasis kan kännas jobbigt. Som tur är finns det idag många behandlingar mot psoriasis som gör att man har stora chanser att må bättre.

 

Läs mer om psoriasis på Psoriasisguiden.se »

Läs mer om Psoriasisartrit här »