Psoriasisartrit – en vanlig men okänd sjukdom

Ungefär 2-4 procent av Sveriges befolkning har psoriasis. Cirka en tredjedel av dessa drabbas även av ledbesvär, dvs psoriasisartrit.(1)

Hur märker man att man har psoriasisartrit?

Symtomen kan variera mycket från person till person. Du som vet att du har psoriasis kan misstänka psoriasisartrit om du börjar få svullna ömma leder, stelhet, rörelsesmärta, vilovärk, ömhet i muskel- och senfästen. Vid psoriasisartrit är det vanligast med enstaka ledinflammationer, till exempel i händernas leder. Även de stora lederna och ryggraden kan involveras. Oftast drabbas samma leder på båda kroppshalvorna.

Läs mer om psoriasisartrit på Rörelse.se »

Referens:
1.Läkemedelsbehandling av psoriasis, Läkemedelsverket 4:2011.