Välkommen till Pfizers råd och stöd

Här kan du testa dig själv. Eller om du redan har fått en diagnos så kan du få hjälp och stöd att fullfölja din behandling via något av våra patientstöd.

Vikten av eget engagemang är underskattad både när det gäller att hålla sig frisk eller då man är sjuk och är på väg tillbaka. För att bidra till ett ökat engagemang har Pfizer skapat en tjänst som vi kallar Hälsokartan. Via denna tjänst får du råd och tips om möjligheter till en hälsosam livsstil i din närhet.

En förutsättning för engagemang är ökad kunskap och därför har vi på Pfizer investerat i att skapa och erbjuda ett antal utbildningar. Läs mer om utbildningarna under fliken e-Learnings.

Om det är något du saknar, tveka inte att ge oss denna återkoppling genom att klicka på "Kontakt" högst upp till höger i sidhuvudet och skicka ett mail. Tack!