Reumatiska sjukdomar

Utvecklingen av biologiska läkemedel har betytt mycket för reumatiker. 
Det är stor skillnad att få diagnosen reumatoid artrit (RA) idag jämfört med för 20 år sedan. Då var en RA-diagnos nästan lika med funktionshinder. Även om RA ännu inte kan botas så kan behandling  bromsa sjukdomsförloppet och lindra symtomen och göra att många patienter kan leva symtomfria och ha en vardag som alla andra. 
 

De första biologiska läkemedlen introducerades runt år 2000 och filmen beskriver den stora resa som skett inom RA-området. 

 

 

Vad är reumatism?

Ungefär en miljon svenskar har problem med rörelseorganen. De senaste åren har forskningen tagit flera stora steg inom området. Idag är kunskapen mycket större om vad som styr reumatiska sjukdomars utveckling och vilken behandling som lämpar sig bäst i det enskilda fallet.

De reumatiska sjukdomarna är samlingsnamnet för ett 80-tal diagnoser som främst omfattar rörelseorganen. Sjukdomen kan drabba allt från de minsta kärlen i ögonen till kroppens stora leder och livsviktiga organ.

Inflammationen i lederna är en skyddsmekanism

Reumatisk i det här sammanhanget betyder inflammatorisk, det vill säga att en inflammation uppkommit spontant eller genom en skada eller infektion. 

Inflammation kommer från latinets inflammatio som betyder "tända eld på". Det beskriver på ett bra sätt den hettande, röda svullnad som är typisk för ett inflammerat område med smärta och nedsatt funktion. Men en inflammation är en skyddsmekanism och kroppens reaktion för att försöka reparera en skada som kan orsakas av en infektion, stark värme eller kyla, kemiska ämnen eller strålning. När vävnaden skadas signalerar den till resten av kroppen vad som har hänt med hjälp av olika signalsubstanser, bland annat ämnen som kalls cytokiner.

Ledbrosk och ben kan skadas

Vid en ledinflammation förtjockas ledhinnan och utsöndrar en ökad mängd ledvätska. Om inflammationen får fortsätta kan brosk och ben skadas. Även omgivande mjukdelsvävnader som ledkapsel, ligament och senfästen runt leden skadas och funktionen försämras. Det kan i sin tur leda till en minskning av muskelmassan och muskelsvaghet.

Läs mer om reumatism på Rörelse.se »