Så verkar läkemedel

Läkemedel verkar på många olika sätt. De flesta läkemedel måste tas upp i kroppen för att fungera, medan andra verkar t.ex. lokalt på huden.

Det verksamma ämnet i läkemedlet tas upp i blodet främst genom slemhinnan i tunntarmen eller i magsäcken. Genom blodet förs läkemedlet sedan till kroppens olika organ och till de ställen där det ska verka. En del mediciner sprids bara till vissa delar av kroppen, medan andra sprids i hela kroppen. När ett läkemedel spridits i kroppen börjar det att brytas ned på en gång, ofta med hjälp av levern, för att sedan lämna kroppen via njurarna och urinen.