Särskilda patientgrupper

Vissa grupper av patienter är  mer känsliga för läkemedel och (dess) biverkningar än andra.

Hit hör barn, gravida, ammande kvinnor, äldre och människor med försämrad lever- eller njurfunktion samt de som redan använder läkemedel. Det är viktigt att dessa personer får de läkemedel, och den dosering, som är bäst anpassade efter deras situation. Det är viktigt att man är öppen för sin läkare och berättar hur man mår, känner och om man till exempel är eller planerar att bli gravid.