Skelleftesjukan
(Transtyretin familjär amyloid polyneuropati)

Transtyretin familjär amyloidos med polyneuropati (TTR-FAP; Skelleftesjukan) är en sällsynt och ärftlig sjukdom som framförallt ger symtom från nervsystemet, men även andra organ såsom hjärta, mag-tarmkanal och njurar.

Här kan du se en kort film och läsa mer om sjukdomen. Informationen är avsedd att ge en förståelse för vad TTR-FAP är, risken att få sjukdomen och vikten av att samtala med en genetisk vägledare eller specialistläkare. Vi går även igenom olika behandlingsalternativ och det stöd som finns för de personer som faktiskt utvecklar TTR-FAP.

Om Skelleftesjukan, TTR-FAPSymptom på Skelleftesjukan, TTR-FAP

Genetisk vägledning och testningBehandlingar mot Skelleftesjukan, TTR-FAP

PP-VYN-SWE-0044 DEC2016
Video: PP-VYN-SWE-0043