Din checklista

Om du verkligen är motiverad att sluta röka – och det tidigare inte har hjälpt att förlita dig på viljestyrka och använda andra metoder – kan din läkare hjälpa dig.

Ge läkaren så mycket information som möjligt om ditt rökningsbeteende, så får du ut mesta möjliga av ditt besök och läkaren kan rekommendera rätt behandling.
 

Hur många gånger har du försökt sluta röka?
 

0 ggr

1 ggr

2 ggr

3 ggr

4 eller fler gånger
 

Hur många år har du rökt?
 

1–5 år

6–10 år

11–15 år

15–20 år

21 år eller fler
 

Ungefär hur många cigaretter röker du om dagen?
 

1–5

6–10

11–20

21–30

30 eller fler
 

Har du testat några behandlingar tidigare?
 

Receptfria läkemedel

Receptbelagda läkemedel

Annat

Nej

 

Gå tillbaka till startidan för Sluta röka »