Gör vårt sluta röka test

Gör ett enkelt sluta röka-test och ta reda på hur beroende du är av rökning. Testet är framtaget av tobaksforskaren Karl-Olov Fagerström som har mångårig erfarenhet av rökavvänjning.

 

Hur beroende är du?

  1. Hur länge dröjer det från att du vaknat tills du röker din första cigarett?
  2. Tycker du att det är jobbigt när du är på platser där det är förbjudet att röka, t ex bio?
  3. Vilken cigarett är svårast att undvika?
  4. Hur många cigaretter röker du per dag?
  5. Röker du mer på morgonen än resten av dagen?
  6. Röker du även när du är sjuk eller sängliggande?

Den här skalan har jag arbetat fram baserad på min mångåriga erfarenhet av rökavvänjning. Den är givetvis i första hand, precis som det anges, riktlinjer och en tolkning av de svar patienten givit. Samtidigt kan jag konstatera att den fungerat som ett utmärkt hjälpmedel i min egen verksamhet och jag hoppas att den kan bidra till att du också kan hjälpa dina patienter till ett rökfritt liv. Lycka till!

 

Med vänlig hälsning
Karl-Olov Fagerström

 

Gå tillbaka till startidan för Sluta röka »