Olika sätt att sluta röka

Hur slutar man röka?

Har du bestämt dig för att sluta röka? Grattis! Då har du har fattat ett av de tuffaste besluten i ditt liv. Det finns många olika sluta-röka tips att ta del av men hur slutar man röka? Har du funderat på hur du ska gå tillväga?

Forskning visar att hjälp från vården avsevärt ökar chansen att bli rökfri jämfört med egna försök. Kontakta läkare eller rökavvänjare redan idag. Klicka här för att hitta en rökavvänjare nära dig »

Det finns tre sätt att sluta röka (Klicka på länkarna nedan):

Sluta på egen hand – Enbart viljestyrka »
Nikotinläkemedel (väljs i första hand då läkemedel används vid rökstopp) »
Nikotinfritt rökstopp med receptbelagd medicin och motiverande stöd (väljs i andra hand) »


 

Be din läkare om hjälp att sluta röka

Be din läkare om hjälp att sluta röka

Om du ber din läkare om råd och hjälp är det mycket troligare att du lyckas sluta än om du försöker på egen hand. Din läkare känner till vilka behandlingsalternativ som finns och kan hjälpa dig att få det stöd du behöver. Om du redan har prövat en behandling kan det finnas andra alternativ som passar dig bättre.

Gör vårt sluta röka test och skriv ut som checklista inför ditt läkarbesök! »


Har du bestämt dig för att sluta röka? 

Sök hjälp hos vården och tredubbla dina chanser att sluta röka jämfört med egna försök. Klicka här för att hitta en rökavvänjare nära dig »

Sluta på egen hand – Enbart viljestyrka

Det krävs stark vilja för att sluta röka, oavsett vilken metod du väljer. Men att sluta på ren vilja är oftast inte tillräckligt. Endast 3–5 % av dem som endast förlitar sig på egen viljestyrka är rökfria i ett år. Vilja och motivation är visserligen viktiga ingredienser vid ett rökstopp, men det behövs även medvetna strategier för att t.ex. undvika platser och situationer som är förknippade med rökning, ersätta rökningen med något annat och distrahera sig själv när suget är som värst. Utöver detta kan även läkemedel vara till hjälp.

Har du misslyckats med dina tidigare försök att sluta röka?
Sök hjälp hos vården och tredubbla dina chanser att sluta jämfört med egna försök.
Klicka här för att hitta en rökavvänjare nära dig »

Nikotinläkemedel

Behandlingar som innehåller nikotin kallas nikotinläkemedel. De ger en bestämd dos nikotin som gradvis minskas över tid. Nikotinläkemedel hjälper dig att kontrollera röksug och abstinensbesvär. De kan tas i flera olika former, t.ex. som nikotintuggummi, nikotinplåster, tabletter och inhalator.

Behöver du hjälp med att sluta röka?
Sök hjälp hos vården och tredubbla dina chanser att sluta röka jämfört med egna försök. Klicka här för att hitta en rökavvänjare nära dig »
 

Nikotinfritt rökstopp

Det finns också en grupp läkemedel som inte innehåller nikotin. Nikotinfria läkemedel kan verka genom att minska nikotinsuget och lindra de abstinensbesvär som uppkommer när du slutar röka. De kan också ha effekter som påminner om antidepressiva läkemedel. Nikotinfria läkemedel tas i tablettform och förskrivs på recept av läkare. De kombineras alltid med motiverande livsstilsprogram.

Har du misslyckats med att sluta på egen hand?
Sök hjälp hos vården och tredubbla dina chanser att sluta röka jämfört med egna försök. Klicka här för att hitta en rökavvänjare nära dig »

 

Gå tillbaka till startidan för Sluta röka »