TBE – fästingöverförd hjärninflammation

Fästingar är aktiva under vår, sommar och höst

Fästingen är en parasit som behöver blod från ett värddjur för att utvecklas från larv till nymf och därefter till vuxen. Det är från värddjurets blod som fästingen får TBE-virus, till exempel en smågnagare eller ett rådjur. Fästingen kan sedan bära på TBE-viruset i saliven. Vid själva fästingbettet överförs TBE-viruset snabbt via fästingens spottkörtlar.
 
Fästingarna är aktiva när temperaturen ute överstiger + 5°C. Man brukar därför förenklat säga att fästingsäsongen i Sverige varar från mars till slutet av oktober. Så länge fästingsäsongen pågår finns alltså risk att bli smittad av TBE. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man bor eller vistas mycket i naturen i områden där TBE-smitta förekommer. Varje år rapporteras 200–300 fall av TBE i Sverige till Folkhälsomyndigheten

TBE är en fästingöverförd hjärninflammation

De första symtomen efter en smitta av TBE-virus är akuta infektionssymtom som feber, huvudvärk och allmän sjukdomskänsla som sitter i upp till en vecka. I vissa fall händer inget mer och en livslång immunitet uppstår. Men hos ungefär var tredje smittad återkommer sjukdomen med mer uttalade symtom som hög feber, huvudvärk, illamående, kräkningar och påverkat allmäntillstånd. TBE-virus påverkar då hjärna och hjärnhinnor. Ett svårt sjukdomstillstånd som kräver sjukhusvård och ibland även intensivvård.

Det finns ingen medicin som botar TBE

Den behandling som ges vid TBE är symtomlindrande. Det tar ofta lång tid innan man känner sig helt frisk igen. Ungefär 40 % av vuxna smittade får kvarstående besvär som problem med huvudvärk, trötthet. Vanligt före- kommande är också en ökad uttröttbarhet som leder till koncentrations- och minnesstörningar vilket kan förhindra återgång i fullt arbete. I vissa fall ger direkta nervskador förlamningssymtom, om hörselnerven drabbas kan det leda till hörselnedsättning eller balanssvårigheter. Dödsfall i TBE förekommer, men risken är mycket liten i Sverige.

Hur ofta ska man vaccinera sig?

Grundvaccinationen mot TBE består av tre doser. Vanligtvis ges två doser med 1–3 månaders mellanrum. Tredje dosen ges tidigast efter 5 månader, men högst 12 månader efter dos 2. För att behålla ditt skydd behöver du ta en fjärde dos tre år efter tredje dosen och därefter fortsätta enligt vaccinationsschemat nedan. Lokala vaccinationsrekommendationer kan variera i olika områden. Rådfråga din vaccinatör.

Vaccinationsschema

För mer information kan du gå in på www.fästing.nu. Där kan du också hitta en vaccinationsmottagning i din närhet och skapa en påminnelse inför nästa dos.

TBE hos barn

TBE hos barn

Studier vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm visade att också små barn drabbas av TBE som även hos barn kan ge långvariga symtom med huvudvärk och trötthet och på grund av det minnes- och koncentrations- problem som kan påverka skolarbetet. TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års ålder.

Bör du vaccinera dig?

Bor du eller vistas i något av de områden där TBE förekommer? Då bör du överväga att vaccinera dig mot TBE.
 
Kartan visar de områden där TBE-fall har rapporterats i norden.
 
Kartan över de områden där TBE-fall har rapporterats i norden.

Källa: Anpassad från Folkhälsomyndigheten. 

 

 


PP-FSM-SWE-0156_aug2017