Potenstestet, ett hjälpmedel vid potensproblem

Potenstestet är tänkt att vara en hjälp för dig att se om du har problem med erektionen. Testet är endast vägledande och kan aldrig ersätta ett läkarbesök. Frågorna kan vara en hjälp för dig och din doktor att tillsammans identifiera eventuella problem.