Varför växer jag så långsamt?

Varför växer jag så långsamt?

Här kan du få svar på dina frågor om hur lång man blir, varför en del växer långsamt eller blir kortvuxna hela livet.

Tillväxten styrs av många olika faktorer. Du får också veta mer om vilka tillstånd eller förändringar som går att behandla. Det finns även länkar till andra webbplatser, t.ex. till patient- och intresseföreningar för kortväxta.

Vår förhoppning är att du ska hitta svar på de frågor du har på vår webbplats. Annars kan du alltid ställa frågor till eumedinfo@pfizer.com
 PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016