Tillväxthormon vuxna

Hos vuxna skapar brist på tillväxthormon bland annat trötthet, energibrist och ökad risk för fetma.

En person med nedsatt hormonproduktion upplever ofta en känsla av trötthet och brist på energi, medan någon annan besväras av torr hud. Andra menar att de, trots sund kost och regelbunden motion, orkar mindre och har svårt att få bukt med sin bukfetma.
Hormonbrist kan ge upphov till följande:

  • Stort sömnbehov
  • Nedsatt vitalitet
  • Nedsatt psykiskt välbefinnande
  • Ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar
  • Ökad mängd kroppsfett
  • Torr, tunn och rynkig hud
  • Minskad muskelmassa
  • Minskad bentäthet

Varför brist?

Tillväxthormonbrist hos vuxna kan ha flera olika orsaker. Dels kan man ha haft bristen sedan man var barn, antingen medfödd eller förvärvad. Vanligast är dock att man haft någon form av hjärntumör som blivit behandlad och i samband med behandlingen av tumören skadas den hormonproducerande hypofysen.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016