Tillväxthormonbehandling av vuxna

Tillväxthormon är ett protein som förstörs av magsäckens sura miljö. Därför måste man ge behandlingen i form av injektioner.

Behandlingen går till så att man använder praktiska sprutor eller injektionspennor som gör att injektionerna blir så smidiga som möjligt. Injektionerna tas varje kväll för att likna normal hormoninsöndring.

Behandlingen börjar med en låg dos och man mäter hur kroppen reagerar med IGF-I. Sedan höjs dosen till dess att IGF-I nivåerna blir normala.Biverkningarna är få. När kroppen är ovan vid tillväxthormon kan man känna lite svullnad i lederna, men det brukar gå över efter en tids behandling. Behandlingen är oftast livslång.

Tillväxthormoner-handling (GH-behandling) ökar muskelmassan och ger starkare skelett. Mängden fett minskar och risken för åderförkalkning avtar. Behandlingen kan också ge den extra gnista som behövs för att orka och vilja leva ett liv som känns tillfredställande.

Mer muskler och mindre fett

Behandling med tillväxthormon har visat sig bidra till ökad muskelmassa och minskad fettmassa. Detta syns vid en så kallad DEXA-undersökning. Den mest synliga effekten är minskad bukfetma. Bukomfånget mäts med ett vanligt måttband.

Hjärta och kärl

Fett cirkulerar i blodet till alla delar av kroppen för att användas eller lagras. Fett kan inte lösas upp i blodet utan transporteras runt som lipoproteiner. Det finns flera olika typer av lipoproteiner. De är viktiga, men för mycket av vissa typer lipoproteiner kan orsaka skada på blodkärlen. Detta leder till arteroskleros (åderförkalkning), som medför att kroppen inte får tillräckligt med syre på grund av att genomströmningen av blod är nedsatt. Särskilt hjärtmuskeln är känslig för syrebrist.

Hjärta och kärl

Vid GH-brist finns en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom på grund av en förhöjd halt av de dåliga lipoproteinerna. Tillväxthormonbehandling korrigerar balansen av de olika lipoproteinerna. Dock behöver en stor mängd data analyseras innan man med bestämdhet kan säga att risken för hjärt-kärlsjukdom minskar vid GH-behandling.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016