Tillväxthormonbrist barn

Kortvuxenhet har egentligen inget att göra med den faktiska längden. Det viktiga är att barnet växer och har en kontinuerlig tillväxt.

Om barnen slutar växa under en längre period och om barnet slutar följa sin tillväxtkanal är detta något som bör utredas.

Tillväxten styrs av många olika faktorer. Att växa och att växa upp är ett komplext samspel mellan hormoner, arv och miljö.

Se filmen nedan som handlar om kortvuxenhet och behandling.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016