Är kortvuxenhet en sjukdom?

Tillväxten är ett känsligt mått på hälsa och utveckling. Normal tillväxt styrs av många olika faktorer, som ärftlighet, näring, sömn, aktivitet, hormoner och sjukdomar.

Vissa sjukdomar avspeglar sig snabbt på ett barns tillväxt. Därför är det viktigt att regelbundet mäta och väga ditt barn. På så sätt kan eventuella sjukdomar upptäckas i tid. Kroppen har en god förmåga att växa ikapp efter en kortare tids sjukdom.

Tillväxtkurva

I Sverige mäts alla barn från det att de föds och under hela uppväxten. Små barn mäts vid besök på barnavårdscentralen och äldre barn mäts av skolhälsovården. Mätningen görs genom att pricka in barnets längd och vikt på speciella tillväxtkurvor. På så vis kan man följa ett barns kroppsliga utveckling.

Du kan också själv följa ditt barns tillväxt genom att pricka in längden på en tillväxtkurva. Man bör följa tillväxtkurvan under en längre tid för att få relevant statistik. Om allt är normalt så följer barnet sin egen tillväxtkurva utan alltför stora avvikelser.

Tillvaxtkurvor.se

www.tillvaxtkurvor.se kan du ladda ner tillväxtkurvor att fylla i.

 

Under spädbarnsåren växer man lite oregelbundet innan man hittat sin kanal på tilllväxtkurvan. Efter treårsåldern bör man inte avvika allt för mycket från sin egen kurva.

Om det blir aktuellt med behandling med tillväxthormon är det viktigt att inte vänta alltför länge. Ju tidigare man startar desto bättre svarar patienten på behandlingen. Ju fler behandlingsbar innan puberteten desto bättre. Läs mer om behandling här 

När ska kortvuxenhet behandlas

Att vara kortvuxen är ingen sjukdom i sig och innebär inte automatiskt att man ska behandlas med tillväxthormon. Däremot finns det ett antal diagnoser där tillväxthormonbehandling kan vara aktuellt. Exempel på dessa:

  • Tillväxthormonbrist
  • Prader Willis Syndrom, PWS
  • Turners Syndrom, TS
  • Small for Gestational Age, SGA

Ju tidigare man inleder en behandling med tillväxthormon desto bättre resultat kan man förvänta sig.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016