Hormoner styr tillväxten

Flera olika hormoner samspelar om ett barns tillväxt. De signalerar till cellerna att de ska växa. Ett av dessa hormoner är tillväxthormon.

Hormoner bildas i det endokrina systemet, som är ett antal körtlar i kroppen. Olika körtlar styr olika kroppsfunktioner, som:

  • längdtillväxt
  • muskel-, fett-, salt- och vattenbalans
  • ämnesomsättning
  • pubertet och sexualdrift
  • fortplantning

Om tillväxthormon

Tillväxthormon (GH, growth hormone) bildas i hypofysen, en liten körtel som sitter centralt i huvudet. Hormonets främsta egenskap är att stimulera tillväxt hos barn.

Hormonet transporteras via blodet till organen som ska påverkas för att man bl.a. ska kunna växa. Ett viktigt organ för själva växandet är rörbenen som finns i armar och ben. Rörbenen har speciella tillväxtzoner som styr längdtillväxten.

Fler begrepp kring hormoner och det endokrina systemet finns i vår ordlista »

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016