Om tillväxt och att växa upp

Barn växer och utvecklas olika snabbt. Tillväxten hos barn brukar delas in i tre perioder.

Spädbarnsåren 0-3 år

Spädbarnsåren varar mellan födseln och till ca tre års ålder. Under barnets första levnadsmånader växer det ungefär två centimeter per månad. Tillväxttakten avtar sedan successivt. När barnet är ca tre år växer det ca en halv centimeter per månad. Under det första levnadsåret är det framförallt näringsintaget som är det viktigaste för barnets tillväxt.

Barndomsåren 3-11 år

Barndomsåren, från ca tre år och fram till puberteten, är en stabil tillväxtfas. Både pojkar och flickor växer ungefär sex centimeter per år.

Under denna period är tillväxthormon viktigt för regleringen av tillväxten.

Puberteten 10-15 år

Puberteten startar oftast mellan 10-14 år hos flickor och mellan 11-15 års ålder hos pojkar. Flickor växer som mest 10 cm per år under denna period, medan pojkar kan växa upp till 12 cm. Pubertetsutvecklingen hos flickor börjar i allmänhet med bröstutveckling, som följs av pubesbehåring, tillväxtspurt och första mens. Det första pubertetstecknet hos pojkar är testikeltillväxt och därefter pubesbehåring, tillväxtspurt och ändrat röstläge (målbrottet). Puberteten avslutas med att tillväxtzonerna i skelettet sluter sig och tillväxten avstannar. Tillväxtspurten i puberteten är snabbast i början, för att klinga av efter några år.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016