Behandling

Tillväxthormonbrist kan behandlas med tillväxthormon som har framställts i ett laboratorium.

Tillväxthormon ges genom dagliga injektioner. Dosen fastställs noggrant. Barnet ska följas med täta intervall och undersökas med tanke på eventuella biverkningar, som dock är ganska sällsynta. Behandlingen ska ges tills barnet slutar växa. Därefter ska nya undersökningar genomföras för att se om tillväxthormonbehandlingen ska fortsätta i vuxen ålder.

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016