Historien om tillväxthormon

Innan tillväxthormonbehandling fanns kunde en 40- åring med brist på tillväxthormon vara 130 cm lång och redan se gammal ut.

På sextiotalet blev tillväxthormon kommersiellt tillgängligt. På den tiden extraherades hormonet från mänskliga hypofyser. Tillgången var mycket begränsad och bara ett fåtal kunde erbjudas behandling. Ofta togs behandlingen bara 2-3 gånger per vecka och ofta i för låga doser.

1986 blev dagens syntetiskt framställda tillväxthormon tillgängligt. Därmed startade omfattande forskning, man utvecklade injektionspennor och doseringen ändrades till att ges dagligen. Det råder numera inte längre brist på hormonet.

 

 

PP-GEN-SWE-0051-DEC-2016